Трето основно училище "Димитър Благоев"

Родителски срещи

1. За учениците от I до IV клас
на 19.09.2023 /вторник/ от 18:00 часа.

2. За учениците от V до VII клас
на 20.02.2023 /сряда/ от 18:00 часа.


ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - град Шумен е училище с общинско финансиране, в което се обучават ученици от I до VII клас на две учебни смени. То е едно от учебните заведения в гр. Шумен с традиции в образованието и възпитанието.


История         Ръководство